Archiv

Описание конкурса и правила CZ

Popis soutěže a pravidla

 

Zadání soutěže

Úloha bude zveřejněna po shrnutí závěry předchozí etapy
Úloha bude zveřejněna po shrnutí závěry předchozí etapy
PRAVIDLA RUSKO-ČESKÉ SOUTĚŽE PRO MLÁDEŽ
„VESMÍR NÁS SPOJUJE“

 

 1. Obecné podmínky

1.1. Organizátory soutěže pro mládež Vesmír nás spojuje jsou Rusko-česká smíšená obchodní komora, komunikační agentura  Essential Communication s.r.o., vědecko-výzkumná organizace RISKSAT, a.s., Mezinárodní asociace účastníků vesmírné činnosti (dále – Organizátor).

1.2. Soutěž Vesmír nás spojuje probíhá pod záštitou Prezidenta České republiky a Mimořádného a plnomocného velvyslance Ruské federace v České republice.

1.3. Pořadatelem  mládežnické soutěže Vesmír nás spojuje je komunikační agentura Essential Communication s.r.o z české strany, z ruské strany vědecko-výzkumná organizace RISKSAT (dále – Pořadatel).

1.4. Partnery soutěže „Vesmír nás spojuje“ jsou: Státní korporace pro cesty do vesmíru Roskosmos, společnost UNIS a.s., Asociace leteckých výrobců České republiky (ALV), společnost SUPRA Praha, s.r.o., Česká kosmická kancelář o.p.s., Ruské centrum vědy a kultury v ČR, České centrum v Moskvě, Česká mincovna, a.s., novinový list Pražský telegraf, portál Novinky.cz.

1.5. Úkolem rusko-české soutěže pro mládež pod názvem „Vesmír nás spojuje“ (dále – Soutěže) je podnícení zájmu mládeže Ruské federace a České republiky ke kosmické tématice a upevnění přátelských vztahů mezi zeměmi, seznámení ruských a českých středoškoláků s tím, jak vypadá a probíhá výzkum vesmíru, a výsledky vědeckého bádání, jejich uplatněním ve vědě a každodenním životě. Soutěž pomůže rozvinout kreativitu, praktické dovednosti, výměnu zkušeností a dovedností při společné tvůrčí činnosti účastníků. Realizace takto rozsáhlého společného mezinárodního vzdělávacího projektu pomůže kulturní výměně mezi oběma zeměmi.

1.6. Soutěž probíhá v několika kolech v období od května 2018 do listopadu 2018.

1.7. Území, na kterém probíhá Soutěž: Ruská federace a Česká republika.

1.8. Organizátoři a Pořadatelé  Soutěže informují o konání Soutěže prostřednictvím umístění reklamně-informačních materiálů na webové stránce www.ru-space-cz.com  a sociálních sítích Soutěže (Facebook, Vk.com, Instagram, Twitter, YouTube) v průběhu celého průběhu Soutěže.

 

 1. Podmínky pro účast v Soutěži

 

2.1. Účastníky Soutěže mohou být občané Ruské federace a České republiky ve věku 13-18 let ke dni podání žádostí o účast v Soutěži (dále – Účastník) a registrace na webové stránce Soutěže www.ru.space-cz.com (dále Webová stránka).

2.2. Registrace Účastníků probíhá na Webové stránce v rubrice “Přihlásit se / Můj účet“ v období od 10. května 2018.

2.3. Registrací na Webové stránce Účastník soutěže potvrzuje svůj souhlas se stávajícími Pravidly.

2.4. V případě, kdy Účastník Soutěže v době registrace na Webové stránce Soutěže nedosáhl plnoletosti (18 let), je nutný písemný souhlas jednoho z rodičů anebo zákonného zástupce Účastníka.

2.5. Zúčastnit se Soutěže mohou pouze zaregistrovaní uživatelé Webové stránky.

2.6. Soutěže se nemohou zúčastnit spolupracovníci a představitelé Organizátora a Pořadatele Soutěže a spojené s nimi osoby, členové jejich rodin, spolupracovníci zainteresovaných osob a také pracovníci dalších právnických osob, které se podílejí na organizaci Soutěže.

2.7. Účastník Soutěže musí mít platný cestovní pas ke dni 1. července 2018, a to přinejmenším do 25. ledna 2019.

2.8. Podmínkou účasti v Soutěži jsou základní znalosti dvou ze tří jazyků: anglického, ruského anebo českého. Certifikát o znalosti cizího jazyka pro účast v Soutěži není nutný.

2.9. K účasti v Soutěži lze přihlásit jen jednu práci od jednoho Účastníka, s výjimkou závěrečné etapy Soutěže.

2.10. Do Soutěže nemohou být přihlášeny práce…:

 • obsahující neslušná anebo urážející vyjádření jakéhokoliv charakteru, to jest textovou informaci narušující obecně přijaté normy humanity a morálky prostřednictvím urážlivých slov, metafor a obrazů ve vztahu k rase, národnosti, profesi, sociální kategorii, věkové skupině, pohlaví, jazyku, náboženskému, filosofickému, politickému anebo jinému přesvědčení fyzických osob,
 • hanobící objekty umění, jež představují národní anebo světové kulturní dědictví,
 • hanobící státní symboly (vlajky, znaky, hymny), národní měnu libovolného
  státu, náboženské symboly,
 • hanobící jakoukoliv fyzickou anebo právnickou osobu, jakoukoliv činnost, profesi či zboží,
 • obsahují reklamu zboží a služeb třetích osob,
 • propagují krutost a násilí,
 • erotického anebo pornografického charakteru,
 • v obsahu kterých jsou přítomné osoby kouřící, konzumující alkohol a drogy,
 • narušující autorské práva třetích osob.

 

2.11. Organizátoři si ponechávají právo odstranit ze soutěže práce neodpovídající požadavkům b. 2.9 a b. 2.10 stávajících Pravidel. Prověřování zaslaných prací z hlediska jejich souladu s Pravidly provádí Pořadatel Soutěže.

2.12. Autorské práva na materiály, podané do Soutěže, si ponechávají Účastníci Soutěže.

2.13 Účastník Soutěže poskytuje souhlas na právo využití Organizátorem a Pořadatelem Soutěže materiály, které postoupily do soutěže, k reklamně-informačním cílům.

2.14 Organizátoři Soutěže si vyhrazují právo vnášet změny do stávajících Pravidel Soutěže. Informace o změnách bude umístěna na Webové stránce Soutěže.

 

 1. Postup při podávaní prací

 

3.1. Práce jsou přijímány prostřednictvím samostatného vyplnění elektronické žádosti na Webové stránce.

3.2. Práce Účastníci posílají v rubrice “Můj účet“ (pole “Přidat práci“) na Webové stránce.

3.4. Když po uplynutí 3 dnů Účastník Soutěže neobdrží potvrzení na adresu své elektronické pošty o přijetí práce Pořadatelem Soutěže a jejím umístění v rubrice “Můj účet“ na Webové stránce, musí se samostatně spojit s Pořadatelem soutěže prostřednictvím formuláře zpětné vazby v rubrice “Můj účet“ na Webové stránce, přes oddělení Kontakty na Webové stránce Soutěže anebo zaslat svoji žádost ještě jednou.

3.5. Organizátoři Soutěže si vyhrazují právo odmítnout účast v Soutěži v případě nesplnění požadavků uvedených v bodech 3.1-3.3.

 

 1. Etapy Soutěže a postup určení vítěze

4.1. Soutěž probíhá ve 4 kolech, do každého následujícího kola postupují vítězové toho předchozího.

4.2. 1. distanční kolo Soutěže proběhne v termínu 10.5.-20.7.2018 roku a zahrnuje následující období:

4.2.1. Vyhlášení témat pro 1. kolo  Soutěže a požadavků k pracím: 10. května 2018.
4.2.2. Podání žádostí Účastníky a napsání motivační eseje Soutěže v období 10.5.-30.6.2018.
4.2.3. Hodnocení příspěvků členy poroty Soutěže v období od 30. června do 10. července 2018.
4.2.4. Vyhlášení výsledků 1. kola Soutěže a určení přinejmenším 60 vítězů (aspoň 30 z Ruské federace a 30 z České republiky) kola proběhne na webové stránce Soutěže a během Mezinárodní letní školy vesmírného letectví „Společne do vesmíru“ (Liberec, Česká republika) v období 14.-21. července 2018.

4.3. 2. distanční kolo Soutěže proběhne v termínu 20.7.-30.9.2018  a zahrnuje následující období:

4.3.1. Vyhlášení úkolu (videoprojekt) 2. kola Soutěže pro vítěze 1. kola: 20. července 2018.
4.3.2. Splnění úkolu 2. kola Soutěže Účastníky v období 21.7.-15.9.2018
4.3.3. Hodnocení prací členy soutěžní poroty v období od 1. do 25.9.2018.
4.3.4. Vyhlášení výsledků 2. kola Soutěže a určení 20 vítězů (10 vítězů z Ruské federace,
10 vítězů z České republiky) v rámci 2. kola proběhne na Webové stránce Soutěže v období od 25. do 30. září 2018.

4.4. 3. kolo za osobní účasti Účastníků v místě konání soutěže proběhne v říjnu 2018  a sestává z následujících částí:

4.4.1. Příprava Účastníky soutěže krátkých prezentací svých příspěvků do 2. kola Soutěže (videoprojekt), nejlepší příspěvky budou prezentovány.
4.4.2. Prezentace videoprojektů vítězi 2. kola Soutěže v jednom z planetárií města Praha nebo Brno (dle rozhodnutí Organizátorů a Pořadatelů Soutěže) ve dnech 22.-26. října 2018.
4.4.3. Uskutečnění kvízové soutěže na téma výzkumu kosmického prostoru v období 22.-26. října 2018.
4.4.4. Vyhlášení vítězů 3 kola Soutěže a určení 10 vítězů (5 vítězů z Ruské federace a 5 vítězů z České republiky) v rámci tohoto kola Soutěže proběhne na Webové stránce Soutěže a v jednom z planetárií města Praha nebo Brno (dle rozhodnutí Organizátorů) v období 25.-26. října 2018.
4.4.5. Rozdělení vítězů 3 kola Soutěže do dvojic (5 rusko-českých dvojic) a vyhlášení podmínek úkolu následující kola Soutěže v období 25.-26. října 2018.

4.5. 4. kolo (závěrečné) za osobní a distanční přítomnosti Účastníků, proběhne v listopadu a prosinci 2018 a sestává z následujících etap a zahrnuje následující období:

4.5.1. Splnění společného úkolu 5 rusko-českými dvojicemi v období 26.10.-20.11.2018.
4.5.2. Prezentace prací Účastníky Soutěže na Webové stránce Soutěže, sociálních sítích Soutěže a na Webové stránce informačních partnerů Soutěže v období 20.-30.11 2018.
4.5.3. Hodnocení prací členy poroty Soutěže: 20.-30.11 2018.
4.5.4. Vyhlášení výsledků 4. kola Soutěže a předání cen Vítězům soutěže proběhne v Moskvě (Ruská federace) v období 3.-9. 12. 2018.

 

 1.   Soutěžní porota

 

5.1. Jednotlivé zaslané eseje Účastníků hodnotí odborníci, čítající přinejmenším 20 členů.

5.2. Odborníci jsou z řad organizátorů a partnerů soutěže, zástupců vědecké obce.

5.3. Příspěvky Účastníků, vybrané odborníky, dále hodnotí místní poroty v jednotlivých zemích.

5.4. Místní porota v každé zemi sestává z pěti lidí a tvoří ji zástupců organizátorů a partnerů soutěže.

5.5. Předsedou národní poroty České republiky je spisovatel, novinář a popularizátor kosmonautiky Pavel Toufar.

5.6. Ze strany České republiky členy poroty budou:

 • prezident Asociace leteckých výrobců a generální ředitel Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, a.s., Josef Kašpar;
 • pilot a generální ředitel společnosti UNIS Jiří Kovář;
 • vedoucí Centra studentských aktivit u České kosmické kanceláře Milan Halousek;
 • odborník Odboru ITS, kosmických aktivit a VaVaI Ministerstva dopravy České republiky Václav Nesládek.

5.7. Předsedou národní poroty Ruské federace je prezident Mezinárodní asociace účastníků vesmírných aktivit Viktor Krivopuskov.

5.8. Členy místní poroty v Ruské federaci jsou:

 • generální ředitel Glavkosmos, a.s., Denis Lyskov;
 • zástupce generálního ředitele RISKSAT, a.s., koordinátorka vzdělávacích projektů Mezinárodní asociace účastníků vesmírných aktivit Olga Moroz;
 • člen správní rady Mezinárodní asociace účastníků vesmírných aktivit, generální ředitel RISKSAT, a.s., Aleksej Kučejko;
 • vedoucí oddělení domova-muzea K.E. Ciolkovského ve městě Kaluga a jeho pravnučka
  Jelena Timošenková.

5.9. Rozhodnutí o výběru vítězů na jednotlivých etapách soutěže jsou přijímány většinovým hlasováním členů poroty a na základě počtu získaných Účastníky bodů v průběhu.

5.10. Výběr vítězů 1. a 2. etapy soutěže provedou národní poroty Ruské federace a České republiky.

5.11. Výběr vítězů 3. a 4. etapy Soutěže provádí spojená porota Soutěže a Organizátorů.

5.12. Porota na každé etapě Soutěže vybírá určitý počet vítězů mezi Účastníky, kteří postupují do následující etapy Soutěže: nejméně 60 vítězů v 1 etapě, 20 vítězů v 2. etapě, 10 vítězů v 3 etapě, I., II., III. místa ve 4. etapě.

5.13. Vítěze porota určuje na základě těchto kritérii:

         kreativita práce

         soulad práce s tématem v rámci každé etapy soutěže

         originalita myšlení

         kvalita provedení práce

         stupeň samostatnosti a tvořivého osobního přístupu

         kreativita a originalita při podání materiálu

         jasnost postoje autora a jeho idejí

         schopnost pracovat v týmu

5.14. Kritéria pro oceňování jednotlivých příspěvků Účastníků jsou připravována Organizátory a Pořadateli soutěže pro každé kolo zvlášť v průběhu Soutěže a uveřejňována na Webové stránce během přípravné fáze každého kola. Kritéria obdrží Porota soutěže a řídí se jimi při vyhodnocování příspěvků.

5.15. Porota je jediným zplnomocněným představitelem Organizátorů, který určuje Vítěze Soutěže, její rozhodnutí je konečné. Účastník se zavazuje jednat v souladu s Pravidly a vyjadřuje svůj souhlas s tím, že jeho mínění nemůže ovlivnit výsledky Soutěže a může se lišit od názoru poroty včetně výběru vítězných prací.

 

 1. Ceny pro vítěze

 

6.1. Všichni Účastníci Soutěže, kteří splnili úkol 1. etapy Soutěže, dostanou elektronický certifikát, potvrzující účast v Soutěži.

6.2. Podle výsledků 1. distanční etapy Soutěže získá nejméně 60 Účastníků cenu Oběd kosmonauta v průběhu 90 dnů ode dne, kdy byly publikovány výsledky 1. etapy na Webové stránce.

6.3. Podle výsledků 2. distančního kola Soutěže 20 Účastníků se stane vítězi 2. kola Soutěže, postoupí do 3. kola a získá cenu Certifikát k návštěvě planetária ve městě  Praha nebo Brno  (Česká republika).

6.4. Cena Certifikát k návštěvě planetária ve městě Praha/Brno (Česká republika) zahrnuje:

 

 • Cestovní lístek pro vítěze 2. etapy Soutěže po trase z místa trvalého pobytu Vítěze 2. etapy Soutěže do města Praha/ Brno a zpět,
 • Ubytování a stravování pro vítěze 2. etapy Soutěže ve městě Praha/ Brno v době shromážděni Vítězů 2. etapy a v průběhu 3. etapy za osobní účastí Účastníků v místě Soutěže,
 • Zábavné a poznávací akce pro vítěze 2. etapy Soutěže.

6.5 Podle výsledků 3. kola za osobní účastí Účastníků v místě Soutěže 3 vítězové z Ruské federace a 3 vítězové z České republiky obdrží cenu Teleskop, ostatní účastníci obdrží cenu Kosmická azbuka od Leny de Winne s autogramy kosmonautů v den vyhlášení výsledků třetího kola Soutěže.

6.6. Podle výsledků 3. etapy za osobní účastí Účastníku soutěže bude 10 Účastníků vybráno za vítěze 3. etapy Soutěže a postupují do 4. etapy Soutěže.

6.7. 10 Účastníků (5 rusko-českých párů) podle výsledků 4. distančního a prezenčního kola Soutěže bude pozváno na vyhlášení výsledků Soutěže a předávání cen do Moskvy (Ruská federace), součástí cesty bude návštěva Hvězdného městečka, muzeí kosmonautiky ve městech Moskva a Kaluga a vesmírného stánku na výstavě v Moskvě.

6.8.  Cesta na vyhlášení výsledků Soutěže a předání cen Vítězům soutěže v Moskvě v listopadu 2018 zahrnuje:

 

 • Cestovní lístek pro Vítěze Soutěže po trase: místo trvalého pobytu Vítěze Soutěže – město Moskva – Hvězdné městečko – město Kaluga – město Moskva – místo trvalého pobytu Vítěze Soutěže,
 • Ubytování a stravování pro vítěze Soutěže ve městech Moskva a Kaluga v období vyhodnocování příspěvků a výběru Vítězů Soutěže (včetně stravování),
 • Návštěva vítězem Soutěže Hvězdného městečka,
 • Zábavné a poznávací akce pro vítěze Soutěže.

 

6.9. Vítězi soutěže se stanou 3 rusko-české páry, které obsadí I., II. a III. místa. Obdrží odpovídající diplomy.

6.10. Sponzoři Soutěže si ponechávají právo vyznamenat dodatečnými cenami práce Účastníků, které se jim zalíbí.

6.11. Výplata peněžní kompenzace místo cen není přípustná za žádných okolností.

 

 1. Práva a povinnosti Účastníků Soutěže

 

7.1. Účastník Soutěže má právo:

 • Být obeznámen v plném rozsahu s Pravidly Soutěže a dostávat informace ze zdrojů, uvedených v Pravidlech.
 • Účastnit se Soutěže na základě stávajících Pravidel.
 • Získat ceny za předpokladu splnění jednotlivých podmínek Soutěže.

 

7.2.Účastníci jsou zavázáni:

 • Neprodleně sdělit Organizátoru a Pořadateli Soutěže na základě jejich požadavků přesné údaje, potřebné k obdržení ceny.
 • Poskytnout organizátorům podepsaný dokument o převzetí ceny v době určené stávajícími Pravidly (v případě, kdy Účastník obdrží cenu).
 • Plnit všechny podmínky a požadavky stávajících pravidel.
 • Používat Webové stránky Soutěže výlučně v oprávněných případech a takovým způsobem, aby nebyla porušena práva jiných Účastníku a omezen jejich přístup.

 

 1. Práva a povinnosti Organizátorů Soutěže

8.1. Organizátoři mají právo:

 • Prověřovat doklady, potvrzující věk a totožnost Účastníka.
 • V případě pochybností ohledně originality dokumentů Účastníka jej mohou požádat o doplňující informace.
 • Odmítnout vydat cenu v případě porušení Účastníkem Pravidel.
 • Odmítnout vydat Cenu každé osobě, která podváděla, snažila se z podvádění těžit, narušila průběh organizace Soutěže anebo konala za účelem zasáhnout do průběhu Soutěže, vyjadřovala se urážlivě, vyhrožovala či obtěžovala jakoukoliv osobu, spojenou s průběhem Soutěže
 • Odmítnout vydat Cenu každé osobě, která neposkytla potřebné dokumenty, uvedené ve stávajících pravidlech
 • Na základě svého jednostranného rozhodnutí může přerušit, změnit anebo dočasně přerušit průběh Soutěže v případě, že z nějakého důvodu jednotlivé aspekty Soutěže nemohou proběhnout podle plánu, což zahrnuje také příčiny, nepodléhající kontrole ze strany Organizátorů, pokud se dotýkají průběhu, bezpečnosti, čestnosti, úplnosti anebo náležitého provedení Soutěže
 • Neporušenost a funkčnost Cen musejí prověřit účastníci při jejich převzetí.
 • Organizátoři nenesou zodpovědnost za důsledky chyb ze strany
  Účastníka, a to včetně neočekávaných peněžních výdajů

8.2. Organizátoři jsou povinni:

 • Odevzdat Ceny Účastníkům, kteří splnili podmínky Soutěže, v rámci celkového počtu cen Soutěže.
 • V případě předčasného přerušení, pozastavení průběhu Soutěže anebo změny podmínek soutěže neprodleně informovat o těchto skutečnostech na Webové stránce
 1. Jiné podmínky

9.1. Organizátoři zaručují, že všechny odevzdané ceny jsou ke dni odevzdání nové, nepoškozené a lze jich používat v souladu s jejich určením.

9.2. Výsledky Soutěže jsou definitivní a nepodléhají revizi, s výjimkou případů, uvedených ve stávajících Pravidlech.

 

 1. Osobní údaje

10.1. Skutečnost registrace Účastníkem na Webové stránce soutěže vyjadřuje jeho dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů Organizátory a Pořadatelem Soutěže, a to v plném souladu s cíli ustanovenými stávajícími Pravidly a s respektem k citlivé povaze osobních údajů.

10.2. Cíle shromažďování osobních údajů: osobní údaje jsou shromažďovány  za účelem odeslání poštou ceny Vítězi Soutěže, za účelem přípravy výkazů pro státní finanční organy o výdeji cen, pořizování statistik, průzkumů, a též pro jiné úkony nutné k uskutečnění Soutěže a účastí v ní Účastníka. Dále pro reklamní publikace a v souvislosti s vyhlášením Účastníka Soutěže jejím vítězem. Svůj souhlas dává Účastník na celou dobu konání Soutěže, a též na období do jednoho roku ode dne ukončení Soutěže. Účastník dává svůj souhlas Organizátorům a Pořadateli Soutěže, a rovněž jimi zplnomocněným osobám, které udržují kontakt s účastníkem, včetně elektronické pošty, a to až do doby, kdy Účastník tento souhlas zruší.

10.3. Svoji účastí v Soutěži Účastník dává souhlas k využití jeho zobrazení a zobrazení neplnoletých členů jeho rodiny (například jeho fotografií, videonahrávek anebo jiných děl, na kterých je zobražen), a také výsledky intelektuální činnosti, vytvořené v rámci Soutěže, Organizátorem a Pořadatelem Soutěže, za účelem vytváření libovolných reklamních materiálů. Zahrnuje to rovněž využití těchto vyobrazení za reklamními účely včetně rozhlasu a televize. Za tyto materiály nedostávají Účastníci zvláštní odměny.

10.4. Organizátoři a Pořadatel Soutěže mají právo pořizovat rozhovory s vítězi Soutěže a takto získanou informaci prezentovat v médiích, mezi jiným v rozhlase a televizi, fotografovat Vítěze za účelem vytvoření reklamních materiálů souvisejících se Soutěži, aniž by jim platili honorář anebo potřebovali dodatečný souhlas Vítězů. Rozumí se, že svoji účastí v Soutěži dává Účastník souhlas na využití fotografií, svého jména a jiných svých zobrazení Organizátorům a Pořadateli Soutěže, a také třetím osobám za reklamním účelem.

10.5. Seznam úkonů s osobními údaji, které dávají Účastníci k dispozici: shromažďování, zapisování, systematizace, úschova, upřesnění (aktualizace, změny), využití, odevzdání (rozšiřování, přístup, poskytnutí), odosobnění, blokace, odstranění, zničení osobních údajů.

10.6. V rámci Soutěže budou osobní údaje předány do zahraničí.

10.7. Zpracování osobních údajů Účastníků probíhá v přísném souladu s principy a pravidly, ustanovenými platným zákonodárstvím Ruské federace a České republiky.

10.8. Účastník dává svůj souhlas Organizátorům, Pořadateli Soutěže a zplnomocněným osobám ke zpracování osobních údajů, což zahrnuje shromažďování, úschovu, využití a zničení fotografií, osobních zobrazení Účastníka Soutěže, rozhovor s Účastníkem bez jeho dodatečného souhlasu a jeho finanční odměny. Tvořivé práce Účastníka, rozhovor s ním a jiné materiály o něm nebudou Účastníkovi dány osobně k dispozici.

10.9. Účastník Soutěže může kdykoliv zrušit svůj souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím písemné žádosti, kterou adresuje Organizátorům a Pořadateli Soutěže. V souladu s bodem 10.4 zrušení souhlasu na zpracování osobních údajů je důvodem k ukončení účasti v Soutěži.

10.10 Ve všem, co není uvedeno v Pravidlech, se Organizátoři, Pořadatel a Účastníci řídí platnými zákony Ruské federace a České republiky.

 

V Praze

dne 1.  března 2018